tècniques estudi enginyeria

Les millors tècniques per estudiar una enginyeria

las mejores técnicas para estudiar una ingenieria

Les enginyeries són alguns dels estudis que exigeixen més esforç i dedicació per part de l’alumne. L’ús d’unes tècniques d’estudi bones per part de l’estudiant d’enginyeria és molt important per superar aquests estudis amb èxit. Els factors que influeixen en l’èxit a l’hora d’estudiar una enginyeria són els següents:

1. Factors que afavoreixen l’estudi, com disposar d’un lloc adequat d’estudi, sense distraccions que impedeixin la concentració en la matèria.

2. Aspectes relacionats amb la salut física i emocional, com són el règim d’àpats, el descans diari i la capacitat de mantenir un equilibri psicològic.

3. Aspectes relacionats amb la metodologia d’estudi, com l’elaboració de resums i esquemes, la lectura exploratòria, etc.

4. L’organització de plans i horaris que facilitin la concentració, la constància en l’estudi, etc.

5. A l’hora de fer un examen, la lectura atenta de les instruccions, començar per les preguntes més senzilles, etc.

6. La recerca d’informació, com és el domini de la bibliografia, la consulta de llibres a biblioteques, etc.

7. La comunicació acadèmica oral i escrita: aspectes de comunicació escrita, d’estructura dels treballs, etc.

8. La motivació per aprendre, tant a l’inici com al desenvolupament del curs.

L’estudiant d’enginyeria està sotmès a una pressió i a una exigència molt diferents respecte dels estudiants d’altres carreres universitàries. Aquesta realitat exigeix que l’universitari desenvolupi un pensament crític, formal i comprensiu. Ha d’enfortir l’organització temporal de l’estudi diari. A més, és molt important que entre les tècniques d’estudi que fa servir hi hagi presentacions escrites i públiques. Una de les claus en les tècniques d’estudi per a enginyers és que l’estudiant augmenti el nivell d’aprofitament durant les hores de docència directa amb els professors. També és fonamental que el futur enginyer domini els nivells d’estrès acadèmic. Un punt clau per a l’alumne d’enginyeria és el repte de la superació dels exàmens amb el millor rendiment i la millor eficàcia possibles.

Algunes de les tècniques d’estudi que es poden aplicar amb èxit a l’hora d’estudiar una enginyeria són les següents:

1. Resumir: elaborar un resum del text que s’ha d’estudiar és una de les millors maneres d’entendre i d’assimilar els coneixements.

2. Distribuir l’estudi correctament: estudiar diàriament i planificar la preparació, amb molta antelació, de treballs, projectes, proves i exàmens facilita l’organització i l’estudi.

3. Llegir i rellegir: tornar a llegir diverses vegades els textos que s’han d’estudiar el mateix dia i durant diversos dies ajuda a entendre’ls millor.

4. Fer servir regles mnemotècniques: són tècniques molt útils per recordar coneixements complexos amb moltes denominacions i conceptes interrelacionats.

5. Subratllar i destacar textos: tant a l’hora d’analitzar i comprendre textos com de fer-ne el resum, fer servir la tècnica de subratllar i destacar el contingut és de molta utilitat.

6. Fer simulacres i pràctiques d’exàmens: és el més útil per a les proves més numèriques i de casos pràctics que requereixin una solució determinada en un temps precís.

També et pot interessar ...

Assegurança de salut
Assegurances per a joves

Com funciona una assegurança de salut?

Des d’Inspirit Mutua compten amb l’assegurança Salut Inspirit, una assegurança mèdica que ofereix la possibilitat d’accedir sense esperes o cues a centres i professionals de referència en les diferents especialitats del sector de la medicina. Una assegurança mèdica sense copagaments, que ofereix cobertura dental. Aquest contracte també està al costat dels assegurats en cas d’accidents laborals i en les revisions del carnet de conduir.

Llegir més »