Les millors tècniques d’estudi per a universitaris enginyers

Com tots sabem estudiar de memòria els llibres de text ja està passat de moda. Actualment, hi ha moltes altres tècniques d’estudi més dinàmiques que, a més, poden millorar els nostres resultats i rendiment a l’hora d’estudiar qualsevol carrera d’enginyeria.

Hi ha una sèrie de tècniques que ajuden a millorar i a rendibilitzar l’estudi en qualsevol matèria, això no vol dir que siguin tècniques infalibles, ja que cada persona haurà, primerament conèixer-les, i, després, triar aquelles que millor s’adaptin a la seva forma d’aprendre i retenir els continguts, i, fins i tot, adaptar o inventar noves maneres de dur-les a la pràctica. L’important és que ens serveixin per aprendre millor.

A continuació tractarem algunes consideracions sobre la lectura, tasca prèvia que haurem d’afrontar en tot estudi. I un dels aspectes fonamentals en l’estudi és la comprensió lectora.

Un mètode molt conegut i que pot ajudar-nos a aconseguir una millor comprensió lectora és el SQ3R (en anglès: Survey, Question, Read, Repeated, Review):

• Examinar (Survey): aconseguir una visió general del conjunt. L’examen ha de ser ràpid, sense aturar-nos en detalls, buscant els plantejaments i idees generals.

• Preguntar (Question): les preguntes afavoreixen l’aprenentatge, ja que converteixen el que llegim en alguna cosa amb un significat especial per a nosaltres.

• Llegir (Read): de forma activa, això significa fixar-se en els termes importants, en els termes nous, etc.

• Repetir (Repeated): un 50% de la lectura s’oblida res més concloure-la. Repetir amb les pròpies paraules el material llegit ajuda a la retenció.

• Repassar (Review): cal comprovar que s’ha entès i assimilat tot el material que interessa. Per això cal ressaltar la importància que té la lectura crítica: llegeix un text, treu les teves conclusions i contrastar-les amb el que penses.

A més de les consideracions anteriorment esmentades sobre la comprensió lectora, hi ha una sèrie de punts clau o tècniques fonamentals a l’hora d’afrontar l’estudi:

Subratllar el més important del temari: és una de les tècniques d’estudi més senzilles i efectives. Simplement destacar les parts més significatives del text.

Elaborar els teus propis apunts: es tracta de resumir el més destacable amb les nostres pròpies paraules per així recordar més fàcilment.

Crear un esquema mental: és la millor manera per resumir i organitzar les nostres idees. Un esquema mental pot consolidar els nostres coneixements de cara a l’examen.

Realitzar fitxes d’estudi: és un mètode d’aprenentatge especialment eficaç a l’hora d’assimilar dades concretes, dates, números o vocabulari.

Realitzar exercicis pràctics: en carreres com les d’enginyeria és fonamental a l’hora d’afrontar certes matèries d’estudi realitzant exercicis i casos pràctics que ens poden ajudar a visualitzar la teoria ja que assimilem els coneixements de manera més senzilla.

Els tests previs a l’examen: són una excel lent manera de repassar en els dies previs a un examen. Amb els tests podem comprovar que àrees portem millor i quines pitjor, per així centrar els esforços on sigui necessari.

Realitzar en grup el brainstorming: consisteix en una reunió d’un grup de persones que realitza una pluja d’idees sobre un determinat tema.

Organitzar un calendari d’estudi: una de les tècniques d’estudi més efectives però que sovint passem per alt consisteix senzillament a organitzar prèviament el nostre estudi. És a dir, establir un calendari d’estudi tenint en compte els nostres objectius i el temps de què disposem cada dia, això serà fonamental.

Les principals claus perquè universitaris que estudien enginyeria són l’organització dels horaris d’estudi, fer exàmens, tests i proves d’anys anteriors, conèixer la capacitat de treball que té un com estudiant i aplicar-la al màxim, tenir clara la metodologia d’estudi a seguir i comptar amb els consells dels professors.

També et pot interessar ...

Què són les societats professionals?

La Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, regula les societats professionals. Una de les característiques principals que distingeix aquesta figura respecte d’altres

Què és un elevator pitch?

Actualment vivim en una societat on preval la immediatesa. I si a més el que pretenem és vendre o impulsar un negoci necessitem comunicar les