perfils d'enginyeria

Els 10 perfils d’enginyeria més demandats

L’enginyeria és una de les professions amb més demanda actualment. Vivim un context ple de canvis, on aquesta professió ha d’estar especialment present per tal que les empreses aconsegueixin adaptar-se en aquest entorn canviant. Tanmateix, algunes enginyeres tenen un gran més elevat de demanda que d’altres. Vols saber quines estan sent les més buscades per les empreses en aquest any, 2022?

Enginyer/a de Desenvolupament de Software o Enginyer/a de fiabilitat del site

Aquest perfil desenvolupa aplicacions i tot el que això inclou. És a dir, el disseny i l’execució de tot el procés, des que es crea fins que se solucionen els problemes que apareixen durant el seu funcionament, incloent-hi la programació de l’automatització de les tasques operatives.

Enginyer/a de machine learning

El machine learning és una disciplina de la IA (Intel·ligència Artificial) que desplega tècniques per tal que els ordinadors aprenguin patrons i, d’aquesta manera, siguin capaços de generar prediccions. En aquest sentit, l’enginyer o enginyera s’encarrega de construir aquests models d’informació per aconseguir l’aprenentatge de la màquina.

Enginyer/a de dades

Aquest perfil té la responsabilitat de dissenyar i construir un model de gestió de dades de l’entitat, així com la creació de tota la infraestructura necessària per emmagatzemar i processar tota la seva informació. En el context actual, esdevé indispensable comptar amb una bona infraestructura i una excel·lent gestió de la informació.

Lean Manufacturing Corporatiu

En aquest cas, es tracta d’una enginyeria especialitzada en l’organització. La seva finalitat és potenciar i millorar la productivitat dels processos que es duen a terme mitjançant l’explotació dels recursos de què disposa l’entitat. D’aquesta manera, s’obté un major rendiment en tots els processos.

Enginyeria de prevenció i medi ambient

Aquest perfil d’enginyeria es basa en el disseny, creació i implementació de procediments segurs en l’àmbit laboral i ambiental gràcies a un estudi previ. D’aquesta manera, s’eviten accidents interns i externs, guanyant en prevenció.

Enginyeria electrònica

La seva tasca principal és potenciar els sistemes electrònics per tal d’establir un desenvolupament i una millora dels productes o serveis de l’empresa en qüestió tenint en compte els requisits per a la seva fabricació. Així doncs, busquen implementar tots els sistemes per millorar l’experiència dels treballadors i clients.

Enginyeria biomèdica

El professional d’aquesta disciplina s’encarrega de dissenyar i crear tota mena d’elements i objectes mèdics per tal de facilitar als/a les professionals mèdics/mèdiques tot el material òptim i necessari per al desenvolupament de les seves tasques. És a dir, els elements protètics pels pacients o l’instrumental de cirurgia pels seus professionals, entre altres.

Ciberseguretat

Aquests enginyers o enginyeres vetllen per la privacitat i la protecció de dades, tant de la mateixa empresa com la dels seus clients. Per aconseguir aquesta privacitat i seguretat, aquest perfil ha de dissenyar i executar una sèrie d’eines per tal de garantir el control de les dades informàtiques.

Desenvolupador de back-end

Els sistemes interns de les empreses han de funcionar correctament. El back-end developer s’encarrega de mantenir i millorar tota l’estructura interna d’una web o una aplicació per tal de garantir el seu correcte funcionament, tenint en compte, no només els clients, sinó també als treballadors i treballadores de l’entitat.

Enginyeria d’UX

Aquest perfil se centra en tots els aspectes tècnics del disseny per tal de millorar l’experiència d’usuari en una aplicació o web concreta. Busca detectar les necessitats d’usabilitat dels usuaris i usuàries i aportar una solució a les seves exigències a través del disseny.

A Inspirit Mutua ens preocupem per l’enginyeria. T’acompanyem durant els teus estudis i, posteriorment, durant la teva vida laboral i personal mitjançant una sèrie de serveis d’assegurances. No ho dubtis més, fes-te Inspirit i gaudeix d’una sèrie d’avantatges.

També et pot interessar ...